To startpage  


Till startsidan

Aktuellt
CV
Referenser
Kontaktuppgifter

 


Jag är fullvärdig medlem av SFÖ, Sveriges Facköversättarförening. Föreningens syfte är att borga för god yrkessed, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan facköversättarna och tillvarata facköversättarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen.

För att bli fullvärdig medlem i SFÖ måste man kunna uppvisa minst fem års översättningserfarenhet och minst tre referenser. Att vara fullvärdig medlem är alltså ett kvalitetssignum.

Som medlem av SFÖ ställer jag mig bakom reglerna för god yrkessed:

”[…] Innan översättaren åtar sig ett uppdrag ska han noga överväga om hans kunskaper, färdigheter och förutsättningar i övrigt är sådana att det kan antas att han på ett godtagbart sätt kan genomföra uppdraget. […] Översättaren ska ständigt sträva efter att efter bästa förmåga bibehålla och förbättra sina språkkunskaper och övriga yrkesfärdigheter. […]”

Läs gärna mer på www.sfoe.se.

För aktuella referenser, ring eller skicka e-post!
Maria Gustafsson, fil mag, examen från Tolk- och Översättarinstitutets översättarutbildning